GroenDoenPaviljoenDe naam GroenDoenPaviljoen geeft al aan waar het om gaat: kinderen op een speelse manier laten ervaren hoe je met "groene" materialen (natuurlijke materialen; hergebruikte materialen) een kunstwerk kunt maken. Educatief aspect hierbij is, dat kinderen ervaren wat het betekent om, letterlijk en figuurlijk, de ruimte te krijgen.

de vloer Uitgangspunt van het GroenDoenPaviljoen is een door de kunstenaars ontworpen paviljoen, waarvan de vloer voorzien is van een fotocollage, met als onderwerp: mensen aan het werk in hun volkstuin. In het paviljoen groeit een door de kunstenaars gebouwde "boom". Aan de takken van de boom wordt door de kinderen, in samenwerking met de kunstenaars, verder gebouwd. De materialen die voor het paviljoen gebruikt worden zijn o.a. snoeihout en bamboe. Er wordt alleen gebruik gemaakt van de techniek van knopen en binden. Als bindmateriaal worden o.a. diverse soorten touw en oude fietsbanden gebruikt. In laatjes, die onder de vloer zijn aangebracht, vinden de kinderen alle bindmaterialen die zij nodig hebben. Met behulp van armaturen, kunnen de kinderen zelf een constructie maken. Centraal staat de eigen fantasie van de kinderen. Het project stimuleert de kinderen tot samenwerken.
de laatjes
  "Wij, Hester en Hendrien zijn beiden al sinds jaar en dag hevig ge-interesseerd in het verschijnsel organisch bouwen, vaak met afval/restmaterialen. Boeken over dit onderwerp worden door ons gekoesterd als naslagwerk en blijvende inspiratiebron. Ieder van ons deed en/of doet kinderkunstprojecten en geeft kinderkunstlessen. Beiden studeerden wij aan de kunstacademie in de richting driedimensionaal. Beiden integreren wij in ons autonome werk het 2- en 3-dimensionele." In het GroenDoenpaviljoen werken we vanuit de volgende inspiratie-driepoot:
-Architectuur zonder architecten -Eigenzinnige tuinen/planten
-"Kinderkunst"
de materialen Praktische gegevens: De begeleiding van de kinderen vindt plaats op deskundige wijze; beide kunstenaars hebben reeds jarenlang ervaring in het werken met kinderen. Het opbouwen van het GroenDoenPaviljoen gebeurt door de kunstenaars (tijdsduur: 1 dag voor het opbouwen en 1 dag voor het afbreken). Het GroenDoenPaviljoen kan op verschillende manieren functioneren:
Programma 1: als doorlopend project (hierbij kunnen steeds maximaal 20 kinderen tegelijk werken aan het paviljoen. Bij grotere groepen (maximaal 30 kinderen) wordt de groep in tweeŽn gesplitst, waarbij 1 groep werkt aan het GroenDoenPaviljoen en 1 groep monumentale vormen bouwt in klei, geïnspireerd op plantaardige vormen. Na twee uur worden de groepen gewisseld.
Het GroenDoenPaviljoen is zeer geschikt om buiten uit te voeren (maar binnen kan ook). Bij slecht weer dient door de organisatie gezorgd te worden voor beschutting tegen de regen.
Alle voor het project benodigde materialen worden door de kunstenaars verzorgd. De benodigde ruimte voor het GroenDoenpaviljoen is: 8 x 10 m, met een redelijk vlakke ondergrond. Indien er ook met klei gewerkt wordt, is er een extra strook ruimte nodig + tafels waaraan de kinderen tijdens het boetseren kunnen werken. Indien u informatie wilt over de kosten van het GroenDoenPaviljoen: vul het antwoordformulier in het gastenboek in!