Wat is Kunstpassie 2000 en wie organiseert het?
Kunstpassie 2000


Hommage aan
Hendrik Nicolaas Werkman


Wie kunt u verwachten
Kunstenaars met uiteenlopende kunstuitingen
Kunstpassie 2000
Op deze manier komt u bij de Kunstpassie 2000

Natuur als inspiratiebron
U wilt natuurlijk niet te laat komen

Zondagmiddag 4 juni
Zonder steun is ook een kunstenaar aan de bedelstaf

Wie steunt het project