deelnemende kunstenaars kunstpassie 2000-een

Rudi van Dijk
Domien Coppelmans
Henck van Dijck
Bert Pulles
Netty Ackermans
Hester Pilz
Joke Brugman
Marloes Hoogenstraten
Silvia Kooman
Gerard van Opstal
Michiel Jansen
Marjan Wester

Rudi van Dijk
Strobloemstraat 14
5643 JR Eindhoven
Tel. 040-2119360
r.h.van.dijk06@freeler.nl


Licht met daar tegenover donker
vertaald in kleur als
geel en blauw.

Volgens de waarnemingen van Goethe ontstaat bij het opvoeren van de concentratie van zowel het geel als het blauw een rode kleur: in die zin kan rood opgevat worden als de niet materiŽle menging van geel en blauw.

Het niet-materiŽle karakter van rood kan het best worden uitgebeeld door het gebruiken van rood licht.
Voor het geel en het blauw worden twee schotten in een smalle V-vorm tegen elkaar geplaatst. Binnen in de V-vorm, waar het relatief donker is, komt het blauw.
Buiten om de V-vorm, waar het licht op valt, komt het geel.
Zowel het geel als het blauw worden in een steeds sterker wordende concentratie (verzadiging) op de schotten aangebracht. Waar de schotten elkaar raken is de hoogste concentratie. De kleuren gaan dan als rood-licht verder.
Beeldcultuur.nl/Domien Coppelmans
Hemelrijken 77
Eindhoven
Tel. 040-2456133
e-mail: dominie@hetnet.nl

PerformanceBeeldcultuur.nl / Henck van Dijck
Van Kinsbergenstraat 37B
5612 LK Eindhoven
Tel. 040-2435007
e-mail: vdijck@iae.nl
internet: www.vandijck.nl

Wat ik ga maken is een afwerkplaats in een bouwkeet. Als Bestse jongen heb in schoolverband mijn sexuele voorlichting gehad in het Joe Mann Natuurtheater. Schijnbaar vanzelfsprekend door de pastoor.
Dat riep op tot denken; die combinatie van sexuele voorlichting en religositeit. Daar moet als kunstenaar toch mee te werken zijn. Zeker nu dat blijkt dat (onze) Jezus er van binnen en buiten wellicht anders uitzag dan door het Katholieke erfgoed is doorgegeven. enige vrije associatie is wel op zijn plaats, als spekulatieve traditie en als noodzaak, volgens de lijn van Tijl van Charles de Coster.Dit vertelt veel, maar nog niet alles.

Bert Pulles
Buitenweg 11
5683 PM Best
Tel. 0499-372383
e-mail: best.vormgever@iae.nl

"Mijn boog in de wolken"
"Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde."(Gn 9, 13)
"Boog" verwijst naar de regenboog met de zeven kleuren.
Het getal 'zeven' wijst op volkomenheid, maar wordt ook vaak symbolisch gezien. In MesopotamiŽ werd de regenboog dikwijls beschouwd als een gunstig voorteken, het werd daar gezien als een teken van Gods barmhartigheid.

Voor mij is de regenboog een verwijzing naar de groei en de bloei van de natuur: alles wordt weer groen en krijgt (later) volop kleur: de plant in een bak onder de boog.
Door dit levenwekkend gebeuren ontstaat er een aura om elk levend wezen; vandaar de twee vanuit de aarde oprijzende elementen - Opzij van de boog - die dit weerspiegelen. Het voorgaande samengevat geeft voor mij: "licht en kleur = 10".
Netty Ackermans-Lamers
Bakpers 1
5683 NL Best
Tel. 0499-374193
e-mail: jan_ackermans@hotmail.com

Kunstpassie 2000-een is voor mij een unieke gelegenheid
Om middels licht en kleur in mijn schilderijen vorm te geven
Aan mijn filosofie: "mensen zijn op weg".
Hester Pilz
Hokkelstraat 5a
5682 PJ Best
Tel. 0499-330565
e-mail: hesterpilz@waalen.nl

De Kleuren van mijn herinnering
Eens was ik blij in blauw
Razend in roze en rood
Weemoedig groen bedroefd
Gelukkig in geel

Nu
Vergeten beelden,
ontkleurd door de tijd
Oogtastend kijk ik toe
durf niet te spreken van zien
Joke Brugman
Spoorstraat 19
5688 AA Best
Tel. 0499-372303
e-mail: ??@??.nl


Hoor: het licht!

Door een boom, zichtbaar vanaf het pad, straalt een lichtbundel naar beneden. Een virtuele lichtbundel die vervaardigd is van goudkleurig koord.

Op de plek waar dit te zien is, hoort de toeschouwer het geluid van verschillende vogels.
Dit door middel van een tape waarop een vrouwenstem de vogelsoorten aankondigt.

Ik wil aangeven dat licht niet alleen visueel kan worden waargenomen, maar ook auditief; immers vogels gaan zingen als de zon opkomt. De kunstmatige vorm dwingt tot kijken en luisteren.Marloes Hoogenstraten
Hofstraat 89/d
5641 TC Eindhoven
Tel. 040-2814048
e-mail: mloeshoo@iae.nl
internet: www.iae.nl/users/mloeshoo.nl

Naast mijn op traditionele wijze tot stand gekomen foto's, werk ik aan gemanipuleerde beelden met behulp van de computer. Deze digitale bewerking houdt in dat ik een nieuw beeld samenstel door middel van herstructurering van beeldelementen uit verschillende foto's. Zodoende is de computer een ideaal instrument om met stukjes uit de realiteit mijn eigen wereld te creeeren. Dit is een wereld die niet geheel ondenkbaar is, maar zonder enscenering niet te vinden is. Deze op de computer gemanipuleerde foto's zet ik over op stof met behulp van de zeefdruktechniek. Het materiaal waarop ik druk varieert van fluweel, in diverse tinten, tot transparante stoffen. Het uitgangspunt voor een groot deel van mijn recente werk is de natuurlijke omgeving met daarin een gebeurtenis die al of niet verbinding heeft met deze lokatie. De lokatie is relatief anoniem maar werkt sfeerbepalend voor het uiteindelijke beeld. Deze omgeving kan bescherming bieden, maar ook de kwetsbaarheid bloot leggen, omdat de mens zich onbespied waant in zijn alleen zijn. Vervreemding van de mens ten opzichte van zijn plaats in deze wereld en verlangens spelen in dit werk een rol.Silvia Kooman
Hofstraat 89/f
5641 TC Eindhoven
Tel. 040-2815402
e-mail: s.kooman@iae.nl

Wit licht bestaat uit drie kleuren
Drie schijven staan symbool voor dit wit en liggen als gecultiveerde eilanden in een zee van groen (de natuur).
Zij zijn bespoten met reflecterende verf en weerkaatsen het zonlicht optimaal.
Gerard van Opstal
Fr. S. Romboutstraat 9
5683 HW Best
Tel. 0499-396665
e-mail: gvanopstal@hetnet.nl

voor kunstpassie 2000een heb ik een licht object gemaakt, het belangrijkste in dit object is:
de reflectie van licht (ook kunstlicht) op wit en in tweede instantie op kleur(ook kunstlicht), alles met een abstract kandinsky filosofie sausje overgoten. in mijn licht object is de beleving van de daglicht en nachtlicht (kunstlicht) ervaring het meest belangrijk.
Michiel Jansen
Edelweisstraat 77
5643 GN Eindhoven
Tel. 06-17140970
e-mail: jansen254@wish.net
Atelier: Tramstraat 21, Eindhoven

De titel van mijn performance is "discours figure", naar een boek van de franse filosoof Jean-Francois Lyotard. Een verdediging van het oog. Het oog is meer dan een instrument om mee te lezen. Lezen is slechts het herkennen van tekens in tekst, maar als het gaat om het kijken naar een kunstwerk voldoen de analyses die bij tekst werken niet meer. In dat geval kan niet worden volstaan met het herkennen van representaties die volgens bepaalde codes iets betekenen. Ik wil de kijker zich laten distantieren van starre "leesgewoontes" en vooroordelen.Marjan Wester
Keizersgracht 8
5611 GD Eindhoven
Tel. 06-10190215

Tijdens Kunstpassie2000een wil ik ter plekke op het terrein van het Joe Mann theater een of meerdere grote werken gaan maken op papier. Het licht en de schaduwen die daarbij automatisch onstaan, ga ik vastleggen.
Licht en daardoor schaduw en dus B>BEELD
is voortdurend in beweging en blijft nooit hetzelfde. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wat jij wilt vastleggen zich op normale snelheid beweegt, terwijl jij er slow-motion achteraan sukkelt. Je zult altijd te laat komen en je zult altijd dingen missen. Dat proberen te pakken, die pogingen van iemand om iets vast te leggen wat eigenlijk nooit blijft stilstaan, dat zullen de bezoekers aan de werken en de werkwijze kunnen zien.programma workshops deelnemende kunstenaars de vier jaargetijden