Follies

De kunstwerken die op Kunstpassie 2000drie te zien zijn:

   

obelisk
van
de
rose
wolkjes
omgeven
door
primair
rood

voor
alle
creatieve
geesten

gerard
van
opstal

wassily
kandinsky
obelisk

uber
das
geistige
in
der
kunst

de
beweging

omgeven
door
primair
geel

gerard
van
opstal

   

ARCHITECTONISCHE BEELDEN

In zijn werk komt zijn interesse voor architectuur sterk naar voren in de (zoals hij dat noemt) "Luchtkastelen".

Dit zijn de op architectuur geïnspireerde bouwwerken.
Deze zijn gemaakt van diverse materialen,
waaronder zandsteen, metaal, was en brons.

Op een speelse manier gaat Martijn hier om met de natuurlijke elementen, licht, vlak en kleur.

Martijn Soontiens

"Paradies"
Brenda Vermeulen

"In dit natuurtheater waar de follies verschijnen,
als decorstukken van een groot toneelstuk
en waar de beschouwer z'n eigen weg volgt,
houdt deze zichzelf staande."

Een trap in het bos:

___________________________DWAAS?

Het leven als trap:

______________________Zwaar ?
___________________Kleurrijk ?
_____________________Eng ?
_______________Makkelijk ?
_________________Mooi ?
___________Uitdagend ?
____De moeite waard ?
__Licht aan het eind ?

 

 

Ja,
Ja,
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja....

Netty Lamers

FOLLIE - FOLIA - FOGLIE - FEUILLES

GEBLADERTE BLADEREN
HET SPEL VAN LICHT
KLEUR
OPLEVEN AFSTERVEN

RUDI VAN DIJK

Een installatie met daarin aanwezig een zevental figuren met allerlei uitdrukkingen.
De Prediker spreekt over zijn "Hoofdstuk 1, 17-18 als volgt:
Het vergeefse streven
"Ik nam mij voor het verschil te leren kennen tussen
wijsheid en dwaasheid, tussen kennis en domheid.
Maar ik kwam tot inzicht:
ook dat is grijpen naar wind.
Want veel wijsheid brengt veel verdriet;
en hoe groter de kennis,
hoe groter de smart."

Bert Pulles, vormgever in metaal

George's folly

Luchtkastelen van machthebbers -
vergankelijk als een zandtaartje

toren van Babel
(Vrijheidsbeeld, New York, VS)
(Moskee van Samarra, Irak)

Hester Pilz
www.hesterpilz.nl

Beeldend kunstenaar Antoon Versteegde geniet zijn artistieke vrijheid vooral buiten de gevestigde instellingen en tentoonstellingsruimten, in de openbare ruimte die voor iedereen vrij toegankelijk is. Daar bedenkt hij levensgrote constructies, ontwerpt er tijdelijke installaties en bouwt ze vervolgens samen met de plaatselijke bevolking van ongekunsteld materiaal als bamboe en elastiek. De door hem ontwikkelde bouwtechniek 'bamboestiek' waarbij bamboestokken met elastiekjes aan elkaar worden geknoopt, is makkelijk aan te leren door iedereen die wil meedoen. Spontane interactie vormt namelijk een wezenlijk onderdeel van de hele gebeurtenis. Doordat de kunstenaar een ruimtelijke avontuur organiseert wat hij samen met zijn toeschouwers beleeft wordt het publiek daadwerkelijk betrokken bij zijn kunstproject. Versteegde heeft inmiddels veel ervaring met interactieve bouwprojecten waarbij betrokkenen in korte tijd enthousiast raken en zo ook weer enig vertrouwen krijgen in de hedendaagse kunst. Het uiteindelijke resultaat van deze samenwerking verschijnt slechts om weer te kunnen verdwijnen, om achteraf een emotioneel nabeeld te geven aan kunstenaar, participanten en kijkers. Terwijl het feitelijke kunstwerk al na een paar dagen, weken of maanden voorbij is, wordt de gezamenlijke belevenis gaandeweg toegevoegd aan het collectieve geheugen. Behalve de herinnering aan elkaar en het project resteren verschillende verhalen en foto's, zoals op de website www.versteegde.nl

Een ruimte om te zijn

Marloes Wagemaker
www.verbetenkunst.nl

Sneeuw Witje op het Witte Paard

Antonie Eikemans
.......................
De Follie van mij is een vertaling van onze dromen en hoe die zich verhouden tot de dagelijkse realiteit met een knipoog naar?
Altijd en overal dromen mensen over "de Prins op het Witte Paard"
Nu anno 2003 draaien we de rollen om en "zit Sneeuw Witje op het Witte Paard"
Ze neemt het heft in eigen handen.
Al eeuwen bestaan er sprookjes en verhalen die de fantasie doen prikkelen en zo ook mijn dromen worden gevuld met sprookjes en ik maak er een beeld van, zo ieder verder kan dromen
........................ ..........