Kinetische Kunst

Kinetische kunst: kunst met beweging, die veroorzaakt kan worden door natuurkrachten (wind, water) of mechanische krachten (magneten, motoren), ofwel door de toeschouwer.

De geldende verzamelterm kinetische kunst omvat voor een breed scala aan opvattingen over beweging en ruimte. Als specifiek kunstgenre is het begrip kinetische kunst moeilijk hanteerbaar. Veel kunstenaars hebben zich met beweging in de kunst beziggehouden zonder zich specifiek als kinetisch kunstenaar te willen bestempelen. Ofschoon kinetische kunstuitingen dus moeilijk zijn te classificeren, levert de optelsom van die uitingen door de tijd heen een boeiende doorsnede van de kunstgeschiedenis. Vooral de confrontatie met de huidige tijd met nog niet uitgevoerd werk op basis van nieuwe inzichten en technieken zal naar verwachting leiden tot verrassingen.
Bron: http://www.sprezzatura.org/

Enkele voorbeelden:

Theo Jansen

Jim Jenkins

 De Nederlandse beeldende kunstenaar Theo Jansen studeerde biologie en wetenschappen aan de Universiteit van Delft. Als kunstenaar begon hij met de schilderkunst. Sinds ruim 10 jaar is hij bezig een nieuwe natuur te creëren, waarbij plastic buizen de basis vormen.

 Reeds in zijn jonge jaren combineerde Jon Jenkins mechanica en kunst. Vooral de pioniers in kinetische kunst Jean Tinguely (1925 - 1991) en George Rickey (1907-2002) waren van invloed op zijn kunst.


Bron: http://www.strandbeest.com


Bron: http://www.jimjenkins.net/artworks.html


Alexander Calder


Marcel Duchamp

De onderneming Alexander Calder is vernoemd naar de Amerikaanse kunstenaar Alexander Calder (1898 – 1976). Calder was een veelzijdig kunstenaar. Hij tekende, schilderde, maakte figuren van ijzerdraad, kleine en grote beelden. Calder werd vooral bekend om zijn kleurrijke mobiles. Verschillende onderdelen zijn met elkaar verbonden. Het geheel balanceert op één punt, of hangt vanaf een punt. Raak je één onderdeel aan – of strijkt de wind er langs – dan komt het geheel in beweging. Onderwijl zie je het aanzien van de mobile in zijn omgeving veranderen. Je ziet nieuwe vormen, schaduwen, verhoudingen en perspectieven. Henri-Robert-Marcel Duchamp werd op 28 juli 1887 te Blainville-sur-Crevon (een dorpje bij Rouen) geboren als derde zoon van de welgestelde notaris Justin-Isidore.Tot 1910 schilderde hij hoofdzakelijk portretten en tekende hij illustraties voor de kranten Le Courier Français en Le Rire. Via het kubisme, Duchamp bezocht in 1911 o.a. het atelier van Georges Braque, kwam Duchamp rond 1912 tot een vorm van het futurisme. Duchamp is de uitvinder van de "ready-made" d.w.z. mechanische dingen, die tot kunstwerk worden verheven. Zijn visie op het kunstenaarschap en op de betekenis van kunst oefenden een enorme invloed uit op de moderne kunst.
Bron: http://www.artsmia.org/ art_in_america/24_1.html Bron: http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/art/duchamp.html